Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn - Tình bạn là một thứ thiêng liêng trong cuộc sống, không ai trên đời này sống mà không có những người bạn xung quanh mình. Tình bạn giúp chia đôi nỗi buồn và nhân đôi niềm vui trong cuộc đời mỗi con người.

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn

1. Elbert Hubbard

 • Biết trân trọng tình bạn và trân quý bạn bè; họ sẽ đưa ta đến với thiên đường, không phải địa ngục!
 • Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
 • In order to have friends, you must first be one.
 • Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.
 • The friend is the man who knows all about you, and still likes you.

2. Ralph Waldo Emerson

 • Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.
 • The only way to have a friend is to be one.
 • Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.
 • It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
 • Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.
 • Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
 • Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người.
 • A good indignation brings out all one’s powers.

3. Khuyết danh

 • Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
 • Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

4. Louisa May Alcott

 • Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.
 • A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.
 • “Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.
 • “Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.

5. Mahatma Gandhi

 • Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
 • The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.

6. Isabel Burton

 • Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.
 • In my friend, I find a second self.

7. Khuyết danh

 • Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
 • A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.

8. Henry Drummond

 • Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.
 • Wherever we are, it is our friends that make our world.

9. Edward Young

 • Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.
 • Friendship’s the wine of life: but friendship new… is neither strong nor pure
 • Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.
 • A friend is worth all hazards we can run.

10. James Fenimore Cooper

 • Tình bạn xuất phát từ trái tim không thể bị nghịch cảnh đóng băng, cũng như nước chảy từ con suối không thể bị đông lại trong mùa đông.
 • Friendship that flows from the heart cannot be frozen by adversity, as the water that flows from the spring cannot congeal in winter.

11. Horace Walpole

 • Bạn cũ là lời chúc phúc tuyệt vời trong những năm sau này của cuộc đời. Chỉ nửa lời cũng đủ để chuyển tải ý nghĩa. Họ có ký ức về những kỷ niệm giống ta, có cùng cách nghĩ giống ta. Tôi có những mối quan hệ sơ khai có thể trở nên thân thiết với tôi, vì bản chất của tôi là tràn đầy thương yêu, nhưng liệu họ rồi có thể trở thành bạn cũ không?
 • Old friends are the great blessings of one’s later years. Half a word conveys one’s meaning. They have a memory of the same events, have the same mode of thinking. I have young relations that may grow upon me, for my nature is affectionate, but can they grow [To Be] old friends?

12. Khuyết danh

 • Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.
 • You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.

13. Samuel Johnson

 • Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.
 • Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.

14. Walter Scott

 • Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
 • When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

15. Khuyết danh

 • Bạn gặp những người sẽ quên bạn. Bạn sẽ quên những người mình gặp. Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên. Đó là ‘bạn bè’.
 • You meet people who forget you. You forget people you meet. But sometimes you meet those people you can’t forget. Those are your ‘friends.
 • Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.
 • A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words

16. Albert Camus

 • Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
 • Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

17. John Lennon

 • Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
 • Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.

18. Voltaire

 • Khoái cảm nhục dục sẽ trôi qua và biến mất, nhưng tình bạn giữa chúng ta, sự tin tưởng lẫn nhau, niềm vui sướng của con tim, sự say mê của tâm hồn, những điều này không tan đi và không thể bị phá hủy.
 • Sensual pleasure passes and vanishes, but the friendship between us, the mutual confidence, the delight of the heart, the enchantment of the soul, these things do not perish and can never be destroyed.

19. Khuyết danh

 • Cho dù chúng ta đã thay đổi và đều tìm được chỗ của mình trên thế giới này, chúng ta đều biết khi lệ rơi và nụ cười lan tỏa trên gương mặt, chúng ta sẽ đến với nhau, vì dù thế giới điên cuồng này có đưa ta đến đâu, không gì sẽ thay đổi tới mức chúng ta không còn là bạn nữa.
 • Even though we’ve changed and we’re all finding our own place in the world, we all know that when the tears fall or the smile spreads across our face, we’ll come to each other because no matter where this crazy world takes us, nothing will ever change so much to the point where we’re not all still friends.

20. A. A. Milne

 • Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.
 • If ever there is tomorrow when we’re not together… there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we’re apart… I’ll always be with you.

21. Henry Brooks Adams

 • Một người bạn trong cuộc đời là nhiều, hai là quá nhiều, ba là hầu như không thể được. Tình bạn cần sự tương đồng nhất định trong cuộc sống, điểm chung trong suy nghĩ và sự ganh đua trong mục đích.
 • One friend in a lifetime is much, two are many, three are hardly possible. Friendship needs a certain parallelism of life, a community of thought, a rivalry of aim.

 

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn 090 49 41 466

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn 04.666.04.881

Những câu danh ngôn bất hủ về tình bạn Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: