Nghị định mới hướng dẫn bộ luật lao động năm 2012

Ngày 8,10 và 14 tháng 5 năm 2013, Chính Phủ đã ban hành những nghị định sau đây hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao Động năm 2012 :

Nghị định mới hướng dẫn bộ luật lao động năm 2012

  • Nghị định số41/2013/NĐ-CP về danh mục các đơn vị sử dụng lao động không được phép đình công.
  • Nghị định số44/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động .
  • Nghị định số45/2013/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh laođộng.
  • Nghị định số46/2013/NĐ-CP về tranh chấp lao động .
  • Nghị định số49/2013/NĐ-CP về tiền lương.

Ngoại trừ Nghị định 41 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2013, các nghị định khác có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 và thay thế các nghị định trước đây v ềcác vấn đề này.

Các điểm đáng chú ý bao gồm:

 Trong trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động đầu tiên sẽ được sử dụng để đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc (nếu thuộc đối tượng áp dụng), trong khi đó, hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất sẽ được sử dụng để tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Những người sử dụng lao động đối với (những) hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả thêm cho người lao động khoản tiền tương đương với khoản đóng các loại bảo hiểm bắt buộc (Nghị định số44).

 Tổng số giờ làm thêm tối đa được phép vẫn là 200 giờ trong một năm. Trong những trường hợp sau đây, người sử dụng lao động được quyền yêu cầu người lao động làm thêm đến 300 giờ trong một năm với điều kiện người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh:

  • Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phầm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm thủy sản;
  • Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp, thoát nước; và
  • Các trường hợp khác phải giải quy ết công việc cấp bách, không thểtrì hoãn (Nghị định 45)

Nghị định mới hướng dẫn bộ luật lao động năm 2012

Nghị định mới hướng dẫn bộ luật lao động năm 2012 090 49 41 466

Nghị định mới hướng dẫn bộ luật lao động năm 2012 04.666.04.881

Nghị định mới hướng dẫn bộ luật lao động năm 2012 Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: