Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chứa đựng nhiều vấn đề hạn chế mà bản thân các doanh nghiệp đó cần phải tìm các giải pháp làm sao để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán nói riêng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa?

[Trung tâm kế toán Bình Minh]

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đặc điểm của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa?

 Nền kinh tế đang phát triển nhanh, sự hợp tác hội nhập và toàn cầu hóa đã lối kéo nhiều nhà đầu tư ngoài nước, các doanh nghiệp mọc lên như nấm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước mà gay gắt, quyết liệt hơn từ các tập đoàn đa quốc gia, đây những công ty có quy mô lớn cả về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Do vậy, để cạnh tranh được, các DNNVV phải tìm được cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và phát triển.

Một trong số các giải pháp cần phải làm là tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý…mà thông tin để làm cơ sở không thể khác hơn ngoài thông tin kế toán. Chính vì vậy, các DNNVV muốn phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có bộ máy kế toán tốt, hiệu quả, vấn đề cần quan tâm đó là cải tiến bộ máy kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đó, không phải các doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng làm được, vì phần lớn những doanh nghiệp này mới thành lập, còn có nhiều hạn chế về vốn, nhân lực, trình độ….. Để có một hệ thống kế toán tốt, doanh nghiệp cần phải đầu tư không nhỏ, ít doanh nghiệp có khả năng hoặc dám đầu tư cho việc này. Vì vậy, giải pháp hiện nay các doanh nghiệp thường dùng là thuê các kế toán viên có nghiệp vụ giỏi làm ngoài giờ hoặc thuê những người có trình độ thấp với chi phí có thể chấp nhận được. Hệ quả tất yếu là doanh nghiệp sẽ có một hệ thống kế toán manh mún, hoạt động kém hiệu quả và thông tin cung cấp không kịp thời để ra quyết định.

Thực trạng bộ máy kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

 •  Bộ máy kế toán của các công ty được xây dựng chủ yếu tập trung vào công tác thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán tài chính cho việc tổng hợp mà chưa có bộ phận riêng phục vụ cho yêu cầu quản trị cũng như phân tích hoạt động kinh doanh. Vì vậy, trong bộ máy của công ty chưa có bộ phận kế toán quản trị.
 • Trình độ về công nghệ thông tin của cán bộ kế toán trong các DNNVV chưa cao nên việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là máy vi tính chưa hiệu quả; thu thập, xử lý, tổng hợp cung cấp lưu trữ thông tin còn nhiều hạn chế.
 •  Bên cạnh đó, nhiều công ty chưa sử dụng đầy đủ các chứng từ cần thiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cho đúng với tính chất và nội dung của nghiêp vụ cũng như yêu cầu quản lý. Một số chứng từ kế toán còn chưa đảm bảo đầy đủ tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ, một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh không đảm bảo đầy đủ các chứng từ chứng minh, (không được duyệt, thiếu chữ kí hoặc nội dung) ảnh hưởng đến tiến trình tổng hợp số liệu vào máy và lập báo cáo tài chính. Đặc biệt, các công ty chưa quan tâm tới công tác quản lý, sử dụng, xử lý đối với các linh kiện tồn kho do việc theo dõi quá trình luân chuyển chứng từ thuộc công tác này còn yếu.
 • Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng phần mềm kế toán. Tuy nhiên, để tiện theo dõi, quản lý, các công ty này cũng lập một số loại sổ dành cho  ghi chép thủ công, đôi khi số liệu và hành văn của các sổ này không rõ ràng mạch lạc, thậm chí còn tẩy xoá số liệu, không thực hiện đúng theo phương pháp chữa sổ quy định. Đặc biệt, ở doanh nghiệp siêu nhỏ, hệt hống kế toán rất manh mún, việc ghi chép các số liệu phát sinh gần như mang tính tường thuật, không có logic trong chuẩn mực kế toán. Đến cuối tháng, khi nộp báo cáo thuế, kế toán tự “chế biến” số liệu cho hợp lý, do vậy, hầu như báo cáo tài chính của những doanh nghiệp dạng này không có ý nghĩa tham khảo. Với những doanh nghiệp thuê dicj vụ kế toán thì việc ghi chép rất chính xác và đúng quy định nhưng thông tin kế toán không đáp ứng tính kịp thời do thông thường, các kế toán dạng này chỉ nhận chứng từ vào cuối ngày hoặc cuối tháng để tổng hợp. Do vậy, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này hầu như không đáp ứng được thông tin như công nợ, tồn kho…Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc chậm hoặc không có thông tin sẽ dẫn đến việc giám đốc đưa ra những quyết định thiếu chính xác, sao lầm.

Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để nâng cao hiệu quả tổ chức hệ thống kế toán trong DNNVV, tăng cường khả năng cạnh tranh của DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp.

 • Xây dựng hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu quản lý của công ty bao gồm cả số lượng kế toán và khối lượng công việc của từng vị trí. Tìm kiếm những kế toán viên có trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô phát triển của công ty để tiết kiệm chi phí.
 •  Tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luận chuyển xử lý chứng từ là khâu quan trọng, quyết định đến thông tin kế toán. Việc tổ chức luân chuyển trong các đơn vị phải nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng,không bị chồng chéo lên nhau.
 • Việc cung cấp thông tin kế toán phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội bộ và phải thấy được ý nghĩa của báo cáo kế toán quản trị trên các mặt sau:

- Cung cấp số liệu để phân tích thường xuyên tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo từng mặt cụ thể;

- Cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch,

- Dự toán cũng như đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu.

 • Tổng hợp và đánh giá một cách chi tiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo những chỉ tiêu kinh tế tài chính cụ thể và theo yêu cầu quản lý cụ thể của đơn vị;
 • Củng cố và nâng cao chất lượng công tác hạch toán ở các bộ phận sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 •  Khi các đơn vị xây dựng hệ thống báo cáo kế toán nội bộ phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Các chỉ tiêu phản ánh trong báo cáo kế toán nội bộ phải thống nhất với các chỉ tiêu của các báo cáo tài chính, các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán và về phương pháp tính để đảm bảo so sánh được; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin cho quản trị kinh doanh của đơn vị; số liệu của các chỉ tiêu có liên quan phản ánh trên các báo cáo nội bộ phải thống nhất, đầy đủ, chính xác và trung thực;

- Hệ thống chỉ tiêu trong báo cáo trung thực; mẫu biểu phải được xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị và phải đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng các báo cáo nội bộ này.

 • Cần phải từng bước xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị bao gồm: 

- Báo cáo tình hình sử dụng vật tư (trong đó phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng của từng chủng loại nhập và xuất dùng, ở từng bộ phần sử dụng. Để thấy được tính hiệu quả trong việc sử dụng vật tư tại từng bộ phận, từ đó có biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hơn nữa);

- Báo cáo tình hình nợ phải thu (theo từng đối tượng phải thu, thời hạn thanh tóan);

- Báo cáo tình hình nợ phải trả theo từng chủ nợ và thời hạn thanh toán.

 •  Sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,việc sử dụng phần mềm kế toán để cập nhật dữ liệu hàng ngày, giúp nhanh chóng có được nữhng thông tin cần thiết cũng như việc tìm kiếm dữ liệu được nhanh và kịp thời. 
 •  Để công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp máy tính nói riêng ngày càng hoàn thiện, đòi hỏi từ phía nhà nước, bộ Tài chính…có những văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo kế toán để cập nhật thông tư, Luật Kế toán được đúng.
 •  Nhà nước nên tạo dựng đầy đủ và hòan thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, đảm bảo cho công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, hành nghề kế toán được thực hiện theo pháp luật. Tổ chức việc thực hiện Luật Kế toán trong cả nước.
 • Tăng cường hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, phát triển các dịch vụ tư vấn kế toán và tư vấn lập báo cáo tài chính. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo cho đội ngũ cán bộ kế toán.
 •  Ngoài nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp, rất cần sự trợ giúp của cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể cạnh tranh, tồn tại và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 090 49 41 466

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 04.666.04.881

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều:
Dịch vụ kế toán VBMS
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho mọi loại hình doanh nghiệp liên hệ 090 4941 466 - 090 4941 566