Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bởi vì quá trình tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là thực hiện mục đích sản xuất và tiêu dùng, là cầu nối giữa hai bộ phận sản xuất và tiêu dùng trong xã hội.

>> Kế toán kho trong Doanh nghiệp là gì? / >>Phương pháp kế toán giá thành / >> Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì?

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là gì?

Để hiểu rõ hơn công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa, trước tiên cần phải tìm hiểu về khái niệm tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là gì?

Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

  • Hoạt động sản xuất sản phẩm bao gồm bốn giai đoạn chính đó là sản xuất – lưu thông – phân phối – tiêu dùng, các giai đoạn này diễn ra theo tuần tự và tiêu dùng chính là khâu cuối cùng, quyết định sự thành công hay thất bại của sản phẩm cũng như của doanh nghiệp.
  • Tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa chính là quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng và thu được tiền hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán

Ý nghĩa của quá trình tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

  • Tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng
  • Tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là giai đoạn tái sản xuất, tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước như nộp thuế, đầu tư phát triển  tiếp, nâng cao đời sống của người lao động.

Khái niệm kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

  • Phương thức tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa có ảnh hướng trực tiếp tới việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm, hàng hóa đó.
  • Việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa được gọi là kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa.

Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

Trong doanh nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất và tiêu thụ. Thông qua số liệu của kế toán nói chung, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm nói riêng sẽ giúp cho giám đốc doanh nghiệp và các cơ quan cấp trên đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp về sản xuất, giá thành, tiêu thụ lợi nhuận. Từ đó phát hiện được những thiếu sót ở từng khâu lập cũng như thực hiện kế hoạch, có được các biện phát đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên giữa các yếu tố đầu vào sản xuất đầu ra.

  • Tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm hàng hoá trên các mặt hiện vật cũng như giá trị.
  • Theo dõi, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp bán hàng cũng như chi phí và thu nhập hoạt động khác.
  • Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp, phản ánh, giám đốc tình hình phân phối kết quả, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước.
  • Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan. Định kỳ tiến hành phân tích kinh tế đối với hoạt động bán hàng, thu nhập và phân phối kết quả.

Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả phải luôn gắn liền với nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ là tiền đề cho nhiệm vụ kia thực hiện và ngược lại .

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa là rất quan trọng bởi thế người làm kế toán đặc biệt lưu ý đến công tác này thì mới có thể đem lại hiệu quả trong việc đưa những sản phẩm của Doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng.

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa 090 49 41 466

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa 04.666.04.881

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều:
Dịch vụ kế toán VBMS
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho mọi loại hình doanh nghiệp liên hệ 090 4941 466 - 090 4941 566