Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ là dùng các chứng từ ghi sổ để vào sổ cái. Trong đó, mỗi chứng từ ghi sổ là tập hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các chứng từ gốc, đây là những thông tin cơ bản về hạch toán theo  hình thức chứng từ ghi sổ mà Trung tâm kế toán Bình Minh muốn chia sẻ với các bạn sẽ, đã và đang làm nghề kế toán.

>> Sổ sách kế toán trong các doanh nghiệp / >> Vài điều về chứng từ kế toán

 Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

 Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ là gì?

1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản

Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ ghi sổ”. Quá trình ghi sổ kế toán tách rời 02 quá trình :

  • Ghi theo trình tự thời gian trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.
  • Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái.

2. Các loại sổ kế toán chủ yếu

  • Chứng từ ghi sổ
  • Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
  • Sổ cái
  • Các sổ, thẻ, kế toán chi tiết ( lưu ý: DN phát sinh sử dụng bao nhiêu TK thì có bấy nhiêu sổ chi tiết )

3. Nội dung, trình tự ghi sổ

  • Hàng ngày hoặc định kỳ, kế toán căn cứ chứng từ kế toán đã kiểm tra để lập chứng từ ghi sổ hoặc căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra phân loại để lập bảng Tổng hợp chứng từ kế toán theo từng loại nghiệp vụ, trên cơ sở số liệu của Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán để lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã lập xong chuyển cho Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán ) duyệt, rồi chuyển cho kế toán tổng hợp đăng ký vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ để ghi số và ngày tháng vào chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ mới được sử dụng để ghi vào sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  • Sau khi phản ánh tất cả chứng từ ghi sổ đã lập trong tháng vào sổ cái, kế toán tiến hành cộng số phát sinh nợ, số phát sinh có và tính số dư cuối tháng của từng tài khoản. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu trên sổ cái được sử dụng lập “Bảng cân đối tài khoản”.
  • Đối với các tài khoản phải mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ kế toán, Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán kèm theo chứng từ ghi sổ là căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản. Cuôi tháng tiến hành cộng các sổ, thẻ kế toán chi tiết, lấy kết quả lập Bảng Tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với số liệu trên sổ cái của từng tài khoản đó. Các Bảng Tổng hợp chi tiết của từng tài khoản sau khi đối chiếu được dùng làm căn cứ lập Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, để cần có thêm các kinh nghiệm thực tế và những trải nghiêm của những người đi trước trong lĩnh vực này. Bạn có thể đến với Trung tâm kế toán Bình Minh, chúng tôi sẽ đào tạo bạn những kỹ năng thực tiễn để bạn có thể hạch toán các chứng từ  ghi sổ một cách thành thạo nhất.

 

 

 Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

 Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 090 49 41 466

 Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 04.666.04.881

 Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: