Giải đáp câu hỏi về Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là một trong các loại thuế tiêu biểu mà một số cá nhân, doanh nghiệp phải chịu. Xung quanh loại thuế này còn có nhiều vấn đề. Sau đây là một số câu hỏi mà bạn đọc thắc mắc và gửi đến Trung tâm nhờ giải đáp.

>> Tìm hiểu về thanh tra thuế / >> Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân(Phần 1)

Giải đáp câu hỏi về Thuế nhà thầu

Câu hỏi:

1. Thuế nhà thầu là gì?

2. Đối tượng áp dụng và không áp dụng thuế nhà thầu?

3. Nghĩa vụ thuế nhà thầu là gì?

Trả lời:

1. Khái niệm thuế nhà thầu:

 • Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (gọi chung là Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu (thuế nhà thầu nước ngoài).

2. Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu:

 •  Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam (“VN”) hoặc không có cơ sở thường trú tại VN
 • Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại VN hoặc không là đối tượng cư trú tại VN 
 • Các đối tượng này đều gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp nhập khẩu tại  chỗ để gia công), kể từ ngày 27/5/2012 (ngày Thông tư có hiệu lực thi hành) cũng thuộc đối chịu thuế nhà thầu. Bên nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài chịu trách nhiệm nộp thay khoản thuế này (1%).
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo điều kiện DDP, DAT, DAP (theo các điều khoản thương mại Quốc tế – Incoterms 2011 hiệu lực từ 01/01/2011, quy tắc cho bất kỳ cách thức hoặc phương thức vận tải) phải chịu thêm 1% thuế nhà thầu.

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam theo qui định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật Tổ chức tín dụng (có tư cách pháp nhân tại Việt Nam)
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức: Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam. 
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  + Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo; 
  + Quảng cáo, tiếp thị; ((trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
  + Xúc tiến đầu tư và thương mại; 
  + Môi giới bán hàng hóa (nếu có cụm từ “ở nước ngoài” có nghĩa là chỉ có Dịch vụ môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài mới không phải nộp thuế nhà thầu)
  + Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
  + Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài.

3. Nghĩa vụ thuế nhà thầu:

 Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ :

 •  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) & thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 •  Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ :

 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) & thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 •  Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về    thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú, đối tượng cư trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài khác với các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Giải đáp câu hỏi về Thuế nhà thầu

Giải đáp câu hỏi về Thuế nhà thầu 090 49 41 466

Giải đáp câu hỏi về Thuế nhà thầu 04.666.04.881

Giải đáp câu hỏi về Thuế nhà thầu Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều:
Dịch vụ kế toán VBMS
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho mọi loại hình doanh nghiệp liên hệ 090 4941 466 - 090 4941 566