Công việc kế toán thuế

Bạn đang là sinh viên chuyên ngành kế toán? Bạn mới được nhận vào doanh nghiệp với vị trị kế toán thuế? Tuy nhiên bạn chưa thực sự hiểu rõ về công việc hàng ngày cũng như trách nhiệm của một kế toán thuế phải làm. Để có thể thành công trong công việc mỗi kế toán cần phải biết “Công việc kế toán thuế”.

>> Nhiệm vụ của kế toán thuế

Công việc kế toán thuế

Trách nhiệm trong công việc kế toán thuế:

 • Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh;
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở;
 • Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu;
 • Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Công ty, phân loại theo
  thuế suất;
 • Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ;
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty;
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều
  chỉnh giảm khi có phát sinh;
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh;
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở);
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan;
 • Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn Công ty;
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế là một trong những việc quan trọng của công việc kế toán thuế;
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng;
 • Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh;
 • Trách nhiệm trong công việc kế toán thuế còn phải lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách;
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất
 • kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện;
 • Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán;

Ngoài ra trách nhiệm trong công việc kế toán thuế còn:

 • Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật;
 • Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận);
 • Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở;
 • Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ;
 • Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Quyền hạn trong công việc kế toán thuế:

 • Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành;
 • Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán;
 • Hướng dẫn KTCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định;
 • Các công việc khác có liên quan đến thuế;

Mối liên hệ công tác trong công việc kế toán thuế:

 • Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài vụ Công Ty nhận sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng;
 • Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc  Công Ty trong pham vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm để hoàn thành tốt công tác;
 • Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc KTT;
 • Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán thuế cơ sở nội bộ.

Tiêu chuẩn yêu cầu với công việc kế toán thuế:

 • Mã số CV;
 • Trình độ Đại học kinh tế ;
 • Am hiểu Luật thuế GTGT, các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và các loại thuế khác.

Công việc kế toán thuế

Công việc kế toán thuế 090 49 41 466

Công việc kế toán thuế 04.666.04.881

Công việc kế toán thuế Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: