Công văn số 1805/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Công văn số 1805/TCT-CS của Tổng cục Thuế gửi trả lời công văn NPVH07052011 ngày 7/5/2011 về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Nippon Việt Nam (Hà Nội).

>> Công văn số 1760/TCT-CS về chữ ký của người bán trên hóa đơn

Công văn số 1805/TCT CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Công văn số 1805/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng

  • Trả lời công văn số NPVH07052011 ngày 7/5/2011 và công văn số NPVH16052011-1 ngày 16/5/2011 của Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) về việc lập hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  • Tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:
  • “b. Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.
  • Tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:
  • “Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có)”.
  • Căn cứ công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chữ viết, chữ số ghi trên hóa đơn.
  • Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) đã đăng ký cách sử dụng chữ viết, chữ số ghi trên hóa đơn theo hướng dẫn tại công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính đã lập hóa đơn giao khách hàng như sau:…

Chi tiết công văn: Download (pass: ketoanbinhminh.vn)

Công văn số 1805/TCT CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Công văn số 1805/TCT CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng 090 49 41 466

Công văn số 1805/TCT CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng 04.666.04.881

Công văn số 1805/TCT CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: