Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những loại chi phí quan trọng của Doanh nghiệp. Nó là những chi phí phát sinh trong quá trình quản lý hành chính, quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí này hạch toán như thế nào, việc hạch toán là rất cần thiết chính vì thế yêu cầu người làm kế toán phải có những sự phân loại và hạch toán chính xác.

>> Chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động quản ly kinh doanh, quản ly hành chính và quản ly điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản sau:

 • Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: gồm các khoản tiền lương và các khoản phụ cấp, ăn giữa ca phải trả cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên các phòng ban và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
 • Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp như nhà văn phòng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng ….
 • Thuế, phí, lệ phí như thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác
 • Chi phí dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp như: chi phí điện, nước, điện thoại, fax, chi phí sửa chữa TSCĐ, tiền thuê nhà làm văn phòng …Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp như: chi phí tiếp khách cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí tổ chức hội nghị, hội họp, công tác phí, chi phí kiểm toán…

Các tài khoản phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp TK642. Căn cứ vào nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp được chia làm 8 tài khoản cấp II

 • TK6421: Chi phí nhân viên quản lý.
 • TK6422: Chi phí vật liệu quản lý.
 • TK6423: Chi phí đồ dùng văn phòng.
 • TK6424: Chi phí khấu hao TSCĐ.
 • TK6425: Thuế, phí , lệ phí.
 • TK6426: Chi phí dự phòng.
 • TK6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài.
 • TK6428: Chi phí bằng tiền khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp 090 49 41 466

Chi phí quản lý doanh nghiệp 04.666.04.881

Chi phí quản lý doanh nghiệp Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: