Báo cáo thực tập kế toán xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng là những kiến thức về kế toán xây dựng được đút rút ra và tường trình lại kết quả những việc đã làm theo mục đích, nội dung đã được giáo viên quy định cụ thể. Sau đây là mẫu một số báo cáo thực tập kế toán xây dựng mà Trung tâm Kế toán Bình Minh chia sẻ với các bạn.

>> Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp / >> Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán

>> Đề cương báo cáo thực tập kế toán thuế

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng là gì?

  • Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nguồn vốn đầu tư hình thành (bao gồm vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn được tài trợ, viện trợ,…); tình hình chi phí, sử dụng và thanh toán vốn đầu tư; tình hình quyết toán vốn đầu tư theo cơ cấu vốn đầu tư, theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành.
  • Tính toán và phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số lượng và giá trị từng loại, từng thứ tài sản cố định và tài sản lưu động tăng lên do đầu tư xây dựng mang lại.
  • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành các tiêu chuẩn, định mức, các chế độ, chính sách quản lý tài chính về đầu tư và xây dựng của Nhà nước và của đơn vị; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản, tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán, chấp hành dự toán.
  • Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan thanh toán, cho vay và tài trợ vốn, cơ quan Thống kê.
  • Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động đầu tư và xây dựng. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư ở đơn vị chủ đầu tư

Mẫu báo cáo thực tập kế toán xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng sẽ giúp sinh viên có cái nhìn đúng hướng về công việc kế toán trong các công ty xây dựng, đây là việc hạch toán những nhiệm vụ kế toán thường gặp trong các công ty xây dựng. Sau đây là một số mẫu báo cáo:

Báo cáo thực tập công ty xây dựng

 

 

 

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng 090 49 41 466

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng 04.666.04.881

Báo cáo thực tập kế toán xây dựng Email liên hệ

Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp : đội ngũ kế toán với kinh nghiệm trên 10 năm , Cơ sở vật chất hiện đại , kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 1 năm kinh nghiệm....

Các khóa học được quan tâm nhiều: